POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

In baza prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal ti privind libera circulatie a acestor date (GDPR), Prezenta Politica de confidentialitate vizeaza numai clientii KALIMERA BUSINESS S.R.L. (in continuare “Kalimera”) si utilizatorii serviciilor noastre online, respectiv vizitatorii website-ului nostru. Kalimera depune eforturi pentru a asigura protectia confidentialitatii datelor dumneavoastra personale in calitate de persoana vizata atunci cand utilizati serviciile noastre. 

In acest sens, prin prezenta politica stabilim atat modul in care datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi procesate, drepturile pe care le aveti ca si persoana vizata dar si modul in care acestea vor fi protejate. Orice modificari efectuate in cadrul prezentei Politici de confidentialitate pot fi gasite daca vizitati website-ul nostru.

Kalimera se aliniaza prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (GDPR) si prin prezenta Politica generala de confidentialitate vom puncta cateva aspecte importante.


1. Scopul utilizarii datelor cu caracter personal in calitate de persoana vizata

Prin furnizarea datelor Dumneavoastra cu caracter personal, in calitate de persoana vizata va exprimati acordul expres si neechivoc cu privire la utilizarea de catre Kalimera a datelor colectate in urmatoarele scopuri:
• Pentru a prelua solicitarile, sesizarile si/sau sugestiile dumneavoastra si pentru a va raspunde in mod corespunzator, caz in care ne vor fi necesare, spre exemplu, numele, numarul de telefon fix/mobil, adresa de e-mail;
• Pentru a va prelua solicitarile online transmise prin intermediul formularului pus la dispozitie pe site, caz in care ne vor fi necesare, spre exemplu, numele, numarul de telefon fix/mobil, adresa de mail;
• Pentru a va contacta in eventualitatea oricaror probleme ivite in prestarea serviciilor, caz in care ne va fi necesar, spre exemplu, numarul dumneavoastra de telefon;
• Pentru procesul de recrutare atunci cand aplicati online pentru una din pozitiile deschise spre ocupare, caz in care ne va fi necesar numele, numarul de telefon fix/mobil, adresa de e-mail.

Aplicarea la un job/recrutare.
Atunci cand aplicati pentru un job in cadrul Kalimera, datele personale vor fi procesate si controlate de catre Kalimera si vor fi folosite numai in scopul recrutarii (interviu, comunicari ce au legatura cu procesul de recrutare). Datele cu caracter personal ce sunt folosite in procesul de recrutare nu vor fi stocate pentru o perioada mai mare de timp decat cea necesara recrutarii si nu vor fi divulgate persoanelor terte. Daca aplicantii/candidatii doresc sa acceseze, sa modifice sau sa stearga datele personale dupa incheierea procesului de recrutare, sunt rugati sa contacteze office[at]kalimera.ro

Datele Dumneavoastra colectate pentru scopurile enumerate mai sus vor fi pastrate doar atat timp cat este necesar pentru a raspunde scopurilor pentru care au fost colectate respectiv 1 (unu) an sau atat timp cat impune legea, ulterior urmand ca datele personale sa fie sterse ori transformate in date anonime, cu exceptia situatiei in care exista o dispozitie legala imperativa pentru a le pastra.


2. Drepturile Dumneavoastra in calitate de persoana vizata

Regulamentul nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (GDPR) confera mai multe drepturi persoanelor carora li se prelucreaza date personale. Pe toata durata in care datele personale sunt pastrate de catre Kalimera, dumneavoastra in calitate de persoana vizata aveti urmatoarele drepturi:
• Dreptul de acces inseamna ca aveti dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra ca prelucram sau nu datele cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.
• Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
• Dreptul la opozitie vizeaza dreptul de a va opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveti dreptul de a va opune prelucrarii in orice moment.
• Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.
• Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) inseamna ca aveti dreptul de a solicita sa va stergem datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; va retrageti consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; va opuneti prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.
• Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care persoana vizata contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care Kalimera nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care persoana vizata s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective.

Toate aceste drepturi pot sa fi exercitate printr-o cerere scrisa, semnata si datata, transmisa la sediul nostru sau la adresa de email office [at] kalimera.ro.

Daca aveti nemultumiri sau intrebari legate de prelucrarea datelor personale va puteti adresa Responsabilului pentru protectia datelor la adresa office[at]kalimera.ro. Plangeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.


3. Transferul de date

Kalimera nu va transfera, vinde sau oferi la schimb datele Dumneavoastra catre terti pentru scopuri de marketing.


4. Securitatea datelor dumneavoastra

Kalimera a luat masuri tehnice si organizatorice pentru asigurarea unui nivel de protectie si de securitate adecvat in cadrul operatiunilor efectuate asupra datelor cu caracter personal prin limitarea accesului neautorizat, ori impotriva pierderii sau manipularii neautorizate a datelor. In plus, in acord cu evolutia tehnologiei in materie informatica, depunem eforturi continue in scopul adaptarii masurilor de securitate.


5. Utilizarea datelor personale

Vom utiliza datele personale numai pentru scopul in care au fost colectate. Vom pastra aceste informatii pentru perioada specificata la art. 1 de mai sus. Accesul la datele personale este strict limitat personalului Kalimera sau colaboratorilor implicati in prestarea serviciilor.


6. Responsabilitate

Kalimera este responsabila pentru conformitatea cu GDPR cat si pentru principiile stabilite in aceasta Politica. Kalimera va mentine sub responsabilitatea sa un registru in care va tine o evidenta a procesarii datelor cu caracter personal si scopul pentru care au fost colectate iar acolo unde este necesar va pune informatiile la dispozitia autoritatilor de supraveghere.
Orice intrebari legate de aceasta politica de confidentialitate pot fi adresate la adresa de email: office [at] kalimera.ro


7. Securitatea procesarii

Vom procesa datele in mod sigur, vom aplica si mentine masuri tehnice adecvate pentru a proteja datele personale impotriva distrugerii sau pierderii accidentale sau ilegale, alterare, divulgare sau acces neautorizat. In cazul in care se constata posibile incalcari a securitatii datelor. Kalimera are obligatia notificarii Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in termen de 72 de ore si a persoanelor vizate in cel mai scurt timp;


8. Accesul si rectificarea sau stergerea datelor personale.

Utilizatorii au dreptul de a solicita in orice moment pe parcursul perioadei de stocare descrisa in art. 1 din prezenta, exercitarea drepturilor de persoana vizata asa cum sunt prevazute in art. 2 din prezenta politica si de Regulamentul nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (GDPR) prin transmiterea unui email la office [at] kalimera.ro.


9. Plangeri/sesizari/solicitari si termene de raspuns

Utilizatorii ale caror date au fost colectate si sau procesate si pentru ale caror scopuri si-au dat consimtamantul, pe toata perioada pentru care aceste date au fost colectate, persoanele vizate – utilizatorii pot transmite plangeri / sesizari / solicitari catre Kalimera transmitand astfel un email la adresa office [at] kalimera.ro. Termenul de raspuns pentru astfel de plangeri/sesizari/solicitari este de 30 (treizeci) de zile de la data primirii si inregistrarii acestora.


10. Modificari/completari ale acestei politici

Kalimera isi rezerva dreptul de a modifica aceasta politica unilateral ori de cate ori considera ca este nevoie si sau de exemplu in urma unor modificari legislative relevante. In cazul in care se fac modificari ale prezentei Politici, Kalimera le va face cunoscute prin intermediul website-ului www.kalimera.ro. Incurajam utilizatorii sa verifice aceasta pagina periodic pentru a fi informati despre ultimele noutati in ceea ce priveste Politica generala de confidentialitate.


11. Date de contact

Kalimera Business SRL, cu sediul in Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului, sub nr. J40/16606/2005, cod fiscal nr. RO18005949, adresa de email: office [at] kalimera.ro.

Politica de confidentialitate face parte integranta din Termenele si conditiile de utilizare a site-ului web www.kalimera.ro. 

Adresa

Companie

Kalimera Business SRL
VAT: RO18005949
Reg.Com: J40/16606/2005
DUNS: 683688543

Copyright © Kalimera

Payment Option

Cere mostra gratuita

Cere oferta

Get a free sample

Get a quote